Welkom bij de
Protestantse Gemeente Dronten

PGDronten%25252B-%25252BMicha%252525C3%252525ABl%25252BTerlouw%25252BFotografie-9646.jpg

Wees welkom in één van onze diensten. Elke zondag om 09.30 en 19.00 uur.

Komende diensten:

Meeluisteren of liturgie downloaden? Klik op de dienst

‘DE PROTESTANTSE GEMEENTE IN DRONTEN IS EEN BREDE GELOOFSGEMEENSCHAP WAARIN WE GELOVEN DAT GOD ONS ROEPT OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN. WE BENADEREN MENSEN VANUIT BEWOGENHEID, MAAR ZONDER DWANG. WIJ NODIGEN IEDER UIT ACTIEF MEE TE DOEN IN DE GEMEENTE, OMDAT DAT HELPT DICHT BIJ GODS LIEFDE TE LEVEN.’

Tekengebied Kleur.png

Actueel